PDF inneholder en oversikt over Del 2, og lekse til del 3.