Foreningen, som vi er pålagt fra statlig hold å ha, eier og har praktisk og økonomisk ansvar for huset, dvs. Godt Håp. I Godt Håp er det et eget foreningsstyre, som velges av årsmøtet eller foreningens medlemmer. Dette styret har følgende ansvar:

  • Økonomi
  • Vedlikehold og reparasjoner
  • Innkjøp til huset
  • Organisering av dugnader
  • Årsmelding og regnskap

Kontaktpersoner i husstyret:
Åse Roaldsnes.
Odd Magnus Eidsheim.