Menighetens motto: «Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et GODT HÅP i nåde» 2. Tess. 2:16

Historikk:
Det hele startet i form av bibelgruppe/husfellesskap inntil vi fikk leie møtelokaler i Fridalsveien. Der hadde vi virksomhet i 4 1/2 år under navnet «Kristen forsamling». Våren 1999 kjøpte vi eget hus og flyttet til Nesttunbrekka 64. Etter det har menigheten hatt en fin vekst, og vi jobber for å bygge et levende fellesskap for store og små.

Hvem er vi?
Vi som går i Godt håp, består av mennesker med ulik bakgrunn. Men vi har det til felles at vi har funnet håp, glede og fred i Bibelens budskap om at Jesus kom til verden for å frelse syndere. Jesus gir oss glede i livet og trygghet i døden og en evig herlighet hos seg. Vi ønsker å være et alternativ for barn, unge og voksne som søker et fellesskap der en sammen kan høre og dele Guds Ord. Vi ønsker også å legge vekt på et varmt, sosialt samhold der vi bryr oss om hverandre slik vi er. Det er også fint om DU vil være med oss, selv om du ikke har tatt noe personlig standpunkt til den kristne tro. Vi ønsker ALLE velkommen til å være med i vårt fellesskap, men du er også velkommen til bare å stikke innom for å se hvordan vi har det.

Bibelundervisning:
Vi ønsker å legge stor vekt på forkynnelse av Guds ord i samlingene våre. Det å bli ført dypere inn i hva Skriften sier, gjør oss til trygge og sterke kristne som ikke «så lett lar oss drive av sted av et hvert lærdoms vær.»

Det er viktig at vår tro er basert på det Bibelen sier, og ikke på det forskjellige mennesker lærer. Ønsket er at hver enkelt skal få et selvstendig forhold til Bibelen, der en selv kan «gå inn og ut og finne føde». Vi ønsker at forkynnelsen på denne måten skal  gi oss både melk og fast føde ut fra Bibelen, i forhold til at vi er kommet forskjellig i vår vekst i kristenlivet.

Vi prøver også å være bevisst på at undervisningen i barne- og ungdomsgruppene blir variert og sentral.

Hva vi står for

Kirketilhørighet:
Menigheten er frittstående, dvs at vi ikke har formell tilknytning til staten, kirkesamfunn eller en organisasjon. Men vi ønsker å være med på å understreke den enhet som er mellom alle som påkaller Jesu navn, uansett ytre tilhørighet.

Ledelse:
Virksomheten ledes av flere i fellesskap. Menighetens egne, de som bekjenner troen på Jesus, skal ha ansvar for å kalle sine ledere og våke over forkynnelsen.
Målet for menigheten er å bli mer og mer det Gud har bestemt den til å være: – et folk «til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den Elskede» (Ef 1:6) – og å «fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.» (Kol. 1:28) Vi ønsker å bygge et fellesskap der alle får utvikle seg til den de er i Kristus, og der nye stadig fødes inn. Målet er å være et inkluderende og varmt fellesskap.

Lederskapet