PDF inneholder sammendrag fra Del 1, og forberedelsesnotat til Del 2.