PDf inneholder hovedpunktene fra del 4, og forberedelser til del 5.