Lederskapet

Lederskapets oppgaver

 • Utforme og formidle menighetens visjon
 • Lede menigheten
 • Ansvar for lære og undervisning
 • Tilrettelegge for diverse handlinger som barnevelsignelse, alternativ konfirmasjon o.l.
 • Sørge for en ”tråd” i arbeidet
 • Ansvar for oppsett og styring av møteprogram
 • Bidra til motivasjon, støtte og rekruttering av medarbeidere i de ulike arbeidsgrenene i menigheten
 • Oppsett av møteledelse
 • Representere menigheten
 • Ansvar for menighetens uttrykte syn på sentrale åndelige spørsmål
 • Sjelesorg og veiledning
 • Våke over menigheten
 • Formane og rettlede
 • Ønske nye velkommen
 • Se til den enkelte
 • Be for syke
 • Rekruttere nye til lederskapet
 • Redaksjonsansvar for menighetens nettsider

Frode Stava

Tlf. 958 08 188

Espen Wanvik

Friedemann Starck